free website design templates

Det siger mit publikum

Jeg får mange fine kommentarer fra publikum og samarbejdspartnere.
Nogle af dem har jeg samlet her:

Ali går til opgaven 100%

Ali er en ildsjæl og det mærkes tydeligt, at Ali går til opgaven 100%. Ali ønsker, at de unge skal lykkes uanset deres baggrund/opvækst.

Ali er et godt forbillede for andre unge der lever livet på kanten og hvor risikoen for kriminalitet er stor. Ali har selv været en af de drenge, og han er beviset på, at det er muligt, at ændre kurs hvis man vil.

Gitte Strange
Københavns Kommune

En ildsjæl uden lige

Vi oplever Ali som en ressourcestærk, kompetent og professionel person, som brænder for at arbejde og udbrede sin viden og erfaringer, bl.a. overfor unge mennesker.

Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Ali og han har vores varmeste anbefalinger.

Maybritt Schlyter,
Product Manager, YOUANDX

Ali iscenesætter personlige historier

Ali Najei er en fast del af dialogteateret Ekstremt Demokratisk på C:NTACT siden oktober 2017.

Ali har været med til at udvikle personlige historier sammen med professionelle med hensigt på at være med i det dialogskabende projekt som har unge mellem 13-30 år gammel som målgruppe.

Naghmeh Mahmoudi Kashani,
Projektleder, C:NTACT  

Stor progression og oprigtighed

Ali har gennemført timevis af coaching sessioner med undertegnede og igennem forløbet der samt efter, energisk arbejdet på at vende sit liv om til det bedre.

Jeg oplever, at Ali er et positivt bidrag til vores samfund. Han er ansvarsbevidst og er med til at skabe et bedre Danmark i kraft af hans arbejde og det væsen han er.

Suzan Sahin,
Kompetenceudvikler hos Kriminalforsorgen, Cafe Exit

Lærerigsrigt og fordomsnedbrydende 

Gennem CFE har Ali Najei ligeledes oprettet samarbejde med partnere som SSP sekretariatet København, PETs forebyggelsescenter Outreach samt Københavns politis kriminalpræventive afdeling.

I forbindelse med sidstnævnte kan nævnes, at Ali Najei blandt andet fungerer som oplægsholder for politistuderende under den kriminalpræventive del af deres studie.

I denne forbindelse får de studerende en mulighed for at møde ’virkeligheden’ samt opnå forståelse herfor, inden de skal ud at møde netop denne. Sparringen ved disse oplæg er yderst lærerig og fordomsnedbrydende for begge parter.

Line Mansour, 
Sekretariats- og projektleder,

Center for Forebyggelse af Eksklusion

Super skarp til at formidle

Mellemfolkeligt Samvirke hyrede Ali til at holde oplæg og facilitere dialog med vores projektpartnere der arbejder med unge og lokaldemokrati i fem forskellige områder i september måned.

Det var en stor fornøjelse, Ali er super skarp til at fortælle og formidle hans historie og de erfaringer han har gjort sig. Han er en dygtig facilitator og virkelig god til at stå på mål for og håndtere folks forforståelser og fordomme.

Sine Johs,
Projektleder, Mellemfolkeligt Samvirke 

Han har opnået pædagogiske sejre

Ali Najei har arbejdet frivilligt i perioden 2015 til foråret 2017 med socialt opbyggende og kriminalpræventivt fodboldprojekter som Niels Bay Cup, Juleaften & Nvstreets.

Ali har taget mange initiativer og har opnået en del pædagogiske sejre i arbejdet med vores klubbørn såvel som de klubløse børn og unge, hvoraf mange er omsorgsvigtede børn af anden etnisk herkomst fra den belastede del af Nordvest og indre Nørrebro.

Enver ”Valli” Uzeiri,
Formand, Streetsociety

Jeg mistede mig selv, da jeg prøvede at tilfredsstille de andre...

I dag har jeg mistet de andre, i forsøget på at finde mig selv

Adresse: Energivej 30 · 2750 Ballerup | Telefon: 51 81 52 40 
Email: info@alinajei.dk | CVR nr.: 40046437