free website templates
stifinder

-en konsekvent og kærlig håndsrækning til unge på kanten

STIFINDER er et tilbud til unge, som har behov for ekstra støtte, vejledning samt en intensiv og individuel indsats for at komme i uddannelse. Forløbet er helhedsorienteret og har skarpt fokus på, at uddannelse er vejen til et selvstændigt liv, som samtidig medvirker til personlig udvikling, dannelse, motivation og afklaring i forhold til uddannelsesmuligheder. Tilbuddets konkrete indhold afgøres ud fra en individuel vurdering af, hvilke livsmestringsredskaber den unge skal udstyres med. STIFINDER findes både som uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats. Ligeledes med fokus på både forebyggelse, exit og efterværn.

Dét at kunne selv kommer forud for at kunne sammen...

STIFINDER er en indsats, som stiller tydelige krav og forventninger til den unge. Disse medvirker til, at den unge fastholder sit mål, sin motivation og engagement for at skabe sig et selvstændigt liv. Målet er at skabe ro og overblik og derigennem ruste den unge personligt til at kunne komme videre i tilværelsen, opnå en tro på sig selv og mestre eget liv.

STIFINDER er en ressourceorienteret tilgang til den enkelte unge, der arbejder målrettet med progression ud fra egne ønsker, behov og forudsætninger for uddannelse. STIFINDER arbejder med at definere og identificere kompetencer, styrker og værdier.

Hvilken sti vælger du...?
Ali Najei og Line Vincentz Mansour.
STIFINDER er et samarbejde mellem Line Vincentz Mansour og jeg

Jeg mistede mig selv, da jeg prøvede at tilfredsstille de andre...

I dag har jeg mistet de andre, i forsøget på at finde mig selv

Adresse: Energivej 30 · 2750 Ballerup | Telefon: 51 81 52 40 
Email: info@alinajei.dk | CVR nr.: 40046437